Chào mừng quý vị đến với Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng của Texas Chicken.

Chúng tôi coi trọng phản hồi trung thực của quý vị và đánh giá cao việc quý vị dành thời gian hoàn thành bài khảo sát của chúng tôi.

Vui lòng nhập số hiệu nhà hàng nằm ở phần đầu hóa đơn của quý vị.

Vui lòng nhập ngày tháng nằm ở phần trong hóa đơn của quý vị.

- -

Mỗi Khách hàng sẽ đưa ra một phản hồi mỗi tháng