Chính sách bảo mật

Chúng tôi và đối tác nghiên cứu của chúng tôi, Service Management Group, Inc., rất coi trọng vấn đề quyền riêng tư của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị tham gia khảo sát trực tuyến này với niềm tin trọn vẹn rằng quyền riêng tư của quý vị sẽ được tôn trọng. Tuyên bố bảo mật này giải thích các trường hợp thực tiễn về bảo mật trực tuyến của chúng tôi và có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2009.

Thông tin chúng tôi thu thập

Để hoàn thành khảo sát này, đối tác nghiên cứu của chúng tôi sẽ thu thập thông tin, có thể bao gồm cả thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của quý vị), thông tin giao dịch (chẳng hạn như thông tin từ biên nhận của cửa hàng) cũng như các câu trả lời khảo sát của quý vị.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về máy tính của quý vị (địa chỉ IP và tên miền), trình duyệt Internet và hệ điều hành (cài đặt hệ thống) của quý vị bằng công cụ thu thập dữ liệu chuẩn, chẳng hạn như cookie, đèn hiệu web và nhật ký máy chủ web.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị vì mục đích tiếp thị. Chúng tôi hoặc đối tác nghiên cứu của chúng tôi sẽ không liên hệ với quý vị trừ khi quý vị yêu cầu thông tin liên lạc rõ ràng hoặc nếu việc liên hệ là cần thiết để xác minh tính toàn vẹn của quá trình khảo sát.

Sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Thông thường, chúng tôi sử dụng tất cả thông tin thu thập được cho:

  • Mục đích nghiên cứu,
  • Thực hiện chương trình ưu đãi, và
  • Các mục đích công việc thường ngày khác, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, quản lý tính toàn vẹn của khảo sát và quản lý Trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập tự động để quản lý Trang web nhằm bảo đảm các chương trình khảo sát của chúng tôi hoạt động đúng cách trên tất cả máy tính, đồng thời giúp phát hiện gian lận hoặc các câu trả lời khảo sát không phù hợp khác. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp không nhận dạng quý vị hoặc máy tính của quý vị để báo cáo và phân tích.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ ai trừ khi:

  • Việc tiết lộ là cần thiết để thực hiện chương trình ưu đãi,
  • Quý vị yêu cầu thông tin liên lạc theo dõi hoặc theo cách khác, đồng ý rõ ràng về việc tiết lộ,
  • Việc tiết lộ thông tin với bên thứ ba là nhằm mục đích giúp họ thực hiện dịch vụ cho chúng tôi – tuy nhiên, chúng tôi cấm nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích riêng của họ,
  • Việc tiết lộ thông tin do luật pháp yêu cầu (chẳng hạn như để trả lời trát hầu tòa) hoặc cần thiết để ngăn chặn gian lận, quản lý tính toàn vẹn của khảo sát, thực thi các quyền hợp pháp hoặc mục đích tương tự, hoặc
  • Việc tiết lộ có liên quan đến việc điều chuyển tài sản của doanh nghiệp quý vị.

Việc tham gia chương trình khảo sát này là tự nguyện. Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về hoạt động thu thập thông tin, vui lòng tạm dừng hoàn thành khảo sát và liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt kỹ thuật, vật lý và mang tính quản trị để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trước việc truy cập trái phép hoặc mất mát.

Truyền tải thông tin quốc tế

Trang web này được điều hành tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi có thể được truyền tải tới Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác có cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi truyền tải ở tất cả các địa điểm.

Thay đổi tuyên bố bảo mật

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho các trường hợp áp dụng thực tiễn trong tương lai, chúng tôi sẽ đăng Tuyên bố bảo mật cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không áp dụng bất kỳ thay đổi nào cho thông tin đã thu thập trước đó trừ khi chúng tôi thông báo cho quý vị và cung cấp cho quý vị tùy chọn từ chối tham gia.

Câu hỏi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố bảo mật này hoặc chương trình khảo sát này, vui lòng liên hệ theo địa chỉ: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.